Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. – Warren Buffett

HVEM ER SECURE

Secure…

blev stiftet i marts 2008 af Jan Grænge, Henrik Sparup og Peter Svare-Andersen i fællesskab med en række formuende privatpersoner. Secure ledes til dagligt af en række personer med mange års erfaring inden for kapitalforvaltning og formuerådgivning. Secure modtog den 19. marts 2009 godkendelse fra Finanstilsynet som fondsmægler, og ændrede herefter navn til Secure Fondsmæglerselskab A/S .

En afgørende faktor…

for Secures medstiftere var at skabe en virksomhed, hvor succes var drevet af at levere det bedst mulige risikojusterede afkast for kunderne, frem for størst mulig indtjening via kurtager, provisioner, kursskæring og høj omsætningshastighed.

Vi er i dag 30 ansatte med kontor på Peter Lunds Vej i Kongens Lyngby.

Secure forvalter…

i dag midler for ca. 4,5 mia. kroner. For at sikre en tilstrækkelig spredning af porteføljen anbefales et forvaltningsmandat af en vis størrelse.

Secure Fondsmæglerselskab er en del af Den Danske Fondsmæglerforening.

VORES VÆRDIER

VORES KUNDETEAM

Sammen med…

professionel formueforvaltning er kunderådgivning kernen i vores forretning. Vores filosofi bygger på, at vi ved at yde en ekstraordinær rådgivning, kan tilbyde den bedste formueforvaltning til gavn for vores kunder. Derfor sørger vi hos Secure for, at kunden sammen med os trygt kan navigere i de forskellige aktivklasser, vi tilbyder. Vores erfarne kundeteam af kompetente rådgivere sørger altid for at sætte kunden i centrum. På denne måde sikrer vi, at dine tanker og ønsker altid bliver hørt, og kan komme til udtryk i din individuelle  Secure portefølje.

Vi investerer selv…

i de samme projekter som vores kunder, og har derved ”hånden på kogepladen”. Vi lægger stor vægt på, at du får opbygget et tillidsfuldt forhold til dine personlige rådgivere, som altid vil stå til rådighed for dig. Hos Secure sættes kunden altid først, og vi sørger for at kunden ikke bliver behandlet som endnu ét nummer i et stort system.

I Secure…

er vi overbeviste om, at vi hermed formår at yde rådgivning og forvaltning som passer dig og din formue bedst.

Du kan læse mere om vores kundeteam her: Medarbejdere

AFKASTHISTORIK

Hos Secure…

tænker vi risiko før afkast, og tror på, at værdiskabelse sker på lang sigt. Derfor agerer vi også langsigtet i et marked, der ellers ofte reagerer kortsigtet. Vi forsøger at diversificere bredere end de fleste investorer, da vi er overbeviste om, at man herigennem opnår stabile afkast over en længere periode.

Hos Secure investerer vi i aktiver, der har ”Quality & Value”, og vi tror på, at vi opnår de bedste resultater ved at købe aktiver af høj kvalitet til en fair pris frem for middelmådige aktiver til en lav pris.

Med den nuværende markedssituation vil effekten af diversifikation være faldende. Derfor er vi også åbne overfor alternative aktivklasser såsom hedgefonde, private equity, fast ejendom, direkte lån og vind.

Vi er meget inspirerede af Yale modellen, som bygger på bred diversifikation og delvis brug af aktiver, der er mindre likvide end eksempelvis aktier og obligationer. Hermed opnås en portefølje, der er endnu mere robust.

I Secures likvide modelportefølje arbejder vi med følgende tre aktivklasser aktierobligationer og hedgefonde. Fokus ligger på at opnå det bedste risikojusterede afkast, og den kan derfor ikke klassificeres under traditionelle risikoprofiler.