Investeringsforeninger

Kontakt

Marc Nielsson
Kundechef
mn@securecapital.dk
+45 4630 6254
Erik Larsen
Portfolio Manager
el@securecapital.dk
+45 4698 0006

HVORFOR VÆLGE SECURE GLOBALE AKTIER

Secure Globale Aktier investerer globalt i en fokuseret portefølje af aktier – udvalgt af Secure Fondsmæglerselskab. Målet for afdelingen er at skabe det bedst mulige risikojusterede afkast. Strategien for afdelingen bliver fastlagt ud fra Secure Fondsmæglerselskabs globale aktie-portefølje.

Secure Globale Aktier vil forfølge en aktiv strategi, der vil blive baseret på selskabernes værdi og kvalitet. Der investeres primært i selskaber, der vurderes at have langsigtede strukturelle fordele, en god markedsposition og en stærk forretningsmodel, der udmønter sig i høj lønsomhed og højt vækstpotentiale. Afdelingens strategi er langsigtet, da det giver mulighed for at få del i virksomhedens værdiskabelse over tid.

I investeringsforeningen, Secure Globale Aktier, accepterer vi den økonomiske aktivitet på ethvert tidspunkt og forsøger ikke at forudsige valutakurser og makroøkonomiske nøgletal. Vi fastholder vores fokus og strategi både i perioder med høj økonomisk aktivitet og i perioder med lav økonomisk aktivitet i samfundet.

Investeringsforeningen Secure Globale Aktier kan købes via fondskoden: DK0060571529.

Links

Se august 2018 rapporteringen for

Secure Globale Aktier her

Se august 2018 rapporteringen for

Secure Globale Obligationer her.