Obligationer

Balanceret og sund portefølje med obligationer

Hos Secure drives vores obligationsinvesteringer af godt købmandskab og sund fornuft. Vi anser obligationer som en nødvendig stabilisator i en portefølje, der har fokus på at være formuebevarende.

Hos Secure har vi mulighed for at anvende hele spektret indenfor obligationer, dvs. statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer.

Statsobligationer er historisk modkorrelerede til aktier og kan derfor være attraktive i en balanceret portefølje.

Realkreditobligation anvendes, da de historisk set har en højere præmie end statsobligationer, og er en god måde at opnå varighed på.

Virksomhedsobligationer er ikke på samme måde som de førnævnte diversificerende i forhold til aktier. Derfor køber vi hos Secure også kun virksomhedsobligationer af højere kvalitet.

Alle obligationsklasser bliver løbende vurderet af vores analytikere, og andelen af de forskellige obligations-typer ændres løbende. Pt. ligger vi primært med virksomhedsobligationer af høj kvalitet og begrænset varighed.

Secure Fondsmæglerselskab A/S yder investerings rådgivning til investeringsforeningen Secure Globale Obligationer. Du kan læse mere om denne afdeling her.

Akkumuleret afkast for Secures obligationer

Secure obligationer
Månedlige afkast for Secures obligationer
ÅrJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDecHelår
20180,72%-0,42%-0,13%0,78%-0,78%-0,38%0,25% -0,03%
20170,63%1,65%0,84%0,52%0,40%0.17%-0.01%0.97%0,51%0,63%0,44%0,77%-7,79%
2016-0,03%0,12%1,81%1,16%
0,53%1,15%1,04%1,40%0,55%0,94%-0,46% 1,05%9,63%
20151,61%1,48%0,01%0,22%0,16%-1,61%1,14%-0,60%-1,08%1,57%1,04%-0,67%3,26%
20140,65%1,11%1,06%0,70%0,74%-0,02%0,88%0,80%1,09% 1,09%0,42%-1,04%5,37%
20130,19%0,77%0,74%1,61%0,74%-1,01%0,84%0,31%0,58%1,18%0,48%0,55%7,19%
20122,51%0,47% 0,37%0,33%0,44%0,07%1,37%1,56%1,08%2,19%1,05%0,79% 12,91%
20110,36%0,41%-0,03%0,92%0,58% -0,91%0,95%0,43% 0,03%0,88%-0,36%2,27%5,64%
20101,26%1,35%1,45%0,84%0,58%0,57%1,49%1,46%0,73%-0,09% -1,62%0,41%8,72%
20090,63%1,62%0,97%0,76%0,69%1,12%1,21%1,10%0,58%-0,37%1,23%0,58%10,57%
20082,09%0,00%0,65%1,30%4,09%